Netráp sa kvôli ľuďom, ktorým nestojíš za jediný úsmev, či pohladenie.

Březen 2008