Netráp sa kvôli ľuďom, ktorým nestojíš za jediný úsmev, či pohladenie.

Duben 2008