Netráp sa kvôli ľuďom, ktorým nestojíš za jediný úsmev, či pohladenie.

Květen 2008