Netráp sa kvôli ľuďom, ktorým nestojíš za jediný úsmev, či pohladenie.

Červenec 2008