Netráp sa kvôli ľuďom, ktorým nestojíš za jediný úsmev, či pohladenie.

♥Kapitolovky♥

 
 

Reklama