Netráp sa kvôli ľuďom, ktorým nestojíš za jediný úsmev, či pohladenie.

Saskia Worsová

 
 

Reklama