Netráp sa kvôli ľuďom, ktorým nestojíš za jediný úsmev, či pohladenie.

Testíky

 
 

Reklama