Netráp sa kvôli ľuďom, ktorým nestojíš za jediný úsmev, či pohladenie.

Úlety

 
 

Reklama